:

Find the most up to date information about Turkey and Turkish Universities!

Need more? help, share, opition, discussion

The Turkish Education Association (TED) University

TED-University

The Turkish Education Association (TED) University یکی از جدیدترین دانشگاه ها در کشور ترکیه به شمار می رود. این دانشگاه در سال 2009 افتتاح گردید و اولین دانشجویان خود را در سال تحصیلی 2012/2013 ثبت نام کرد. این دانشگاه خصوصی در مرکز شهر آنکارا واقع شده است و در حال حاضر در مجموع 330 دانشجو دارد.

TED دارای 3 دانشکده می باشد و رشته  های تحصیلی این دانشگاه شامل Elementary Education, Guidance and Psychological Counselling, Economics,  Business Administration, International Relations, Computer Engineering, Industrial Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Architecture, Electronic and Electrical Engineering. The language of instruction is English می باشد. زبان اصلی این دانشگاه زبان انگلیسی به شمار می آید.

اگر چه این دانشگاه یک نهاد کوچک و تازه تاسیس به شمار می آید در عین حال یکی از معدود دانشگاه های ترک عضو در Turkish Education Association به می رود. این نهاد در سال 1928 تاسیس گردید و نقش کلیدی در توسعه آموزش و پرورش خصوصی ایفا می کند. بنابراین می توان ادعا کرد که این دانشگاه می تواند یکی از پایه های توسعه دانشگاه های خصوصی در کشور ترکیه باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و همچنین اخذ پذیرش از این دانشگاه می توانید با شماره تلفن 00902122312543 تماس حاصل نمایید.