:

Find the most up to date information about Turkey and Turkish Universities!

Need more? help, share, opition, discussion

The Middle East Technical University

METU

The Middle East Technical University این دانشگاه در سال 1956 در نزدیکی بزرگراه شهرهای آنکارا و اسکی شهیر تاسیس گردید. کمپس اصلی این دانشگاه در دل طبیعت و در نزدیکی دریاچه ی Eymir قرار گرفته است. در حال حاضر دانشجویان در 43 رشته در مقطع کارشناسی، 100 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 66 رشته در مقطع دکترا در 5 دانشکده مشغول به تحصیل هستند.

METU بیش از 26.000 دانشجو دارد که حدود 1.700 نفر از این دانشجویان را، دانشجویان بین المللی تشکیل داده اند. زبان اصلی این دانشگاه انگلیسی است و رشته های تحصیلی این دانشگاه شامل Architecture, Arts and Sciences, Economics, Business Administration, International Relations, Education, Engineering, Modern Languages, and Infomatics amongst others. می باشد.

METUهمواره در رده بندی های بهترین دانشگاه های دنیا توسط Times Higher Education جزو برتربن دانشگاه های کشور ترکیه به شمار می آید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و همچنین اخذ پذیرش از این دانشگاه می توانید با شماره تلفن 00902122312543 تماس حاصل نمایید.